Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Комп'ютерна компетентність»

Даний дистанційний курс створювався як ефективний засіб навчання слухачів комп'ютерної грамотності в умовах дефіциту часу й з урахуванням специфіки задач, що ними розв'язуються.

Курс має практичну спрямованість і передбачає вивчення прийомів і методів роботи із комп'ютером. Програма навчання орієнтована на використання найпоширенішого програмного забезпечення, призначеного для ведення документообігу.

Дистанційний курс "Комп'ютерна компетентність" побудований на основі модульної структури, що надає можливість легко вносити зміни та швидко адаптувати курс під конкретні задачі та потреби замовника.

Дистанційний курс можна використовувати як окремий навчальний засіб для проведення навчання на відстані в умовах обмеження часу на навчання. Крім того, він здатний виконувати роль додаткового методично-практичного засобу при проведенні очних курсів та тренінгів з комп'ютерної грамотності та компетентності, що суттєво підвищує ефективність навчання.

Курс дозволяє ознайомитися з інтерфейсом, функціональними можливостями необхідних програм, засвоїти термінологію, яка використовується, а також виробити практичні навички роботи.

Задачі курсу:

1. надати уявлення про основні функціональні можливості комп'ютера, прийоми їх використання та типові задачі користувача.

2. детально ознайомити з призначенням, інструментами та прийомами роботи з програмами операційної системи Windows та пакету Microsoft Office.

3. напрацювати навички роботи з програмами різного призначення та досвід ведення електронного документообігу.

4. забезпечити знайомство з технологіями використання мережі Інтернет у повсякденній праці;

5. забезпечити:

 • вивчення функціональних можливостей текстового редактора Word 2003; електронних таблиць Excel 2003, Web-оглядача Internet Explorer та програми електронної пошти Outlook Express;
 • засвоєння прийомів роботи та відпрацювання навичок, необхідних на всіх етапах роботи з програмами й електронними документами, створеними в них, а також потрібну для цього термінологію;
 • отримання досвіду використання різних прийомів та інструментів для виконання типових завдань електронного документообігу, опрацювання даних електронних таблиць, здійснення мережевих комунікацій, пошуку та оброблення інформації в мережі Інтернет;

Програма складається з 12 модулів:

1. Операційна система Windows

2. Пакет Microsoft Office 2003

3. Довідкова система Office 2003

4. Основи Word 2003

5. Набір та редагування тексту

6. Форматування документа

7. Основи Excel 2003

8. Форматування даних у Excel 2003

9. Використання формул в Excel

10. Використання функцій в Excel

11. Створення діаграм в Excel

12. Робота в мережі Інтернет

У курсі розглядаються:

 • прийоми роботи з операційною системою, правила та засоби управління файловою системою зберігання інформації;
 • сучасні технології створення й редагування текстових документів - введення тексту, його редагування, форматування, макетування, перевірка орфографії, використання стилів і шаблонів, створення таблиць, розміщення в документі графічних об'єктів і багато чого іншого.
 • технології створення, редагування й форматування електронних таблиць, роботи з різними типами даних, організації їх обчислень, забезпечення графічної форми представлення табличних даних.
 • прийоми та засоби пошуку інформації в мережі Інтернет та використання мережних технологій для здійснення комунікацій засобами електронної пошти.

Курс насичений практичними завданнями. Методика їхньої побудови забезпечує слухачеві відпрацювання необхідних навичок і набуття досвіду практичної роботи безпосередньо в процесі вивчення курсу, а також настроює на самонавчання для застосування комп'ютерних технологій при розв'язуванні практичних задач.

По завершенні навчання за даним курсом слухач підвисить свій рівень знань, напрацює навички роботи та зможе успішно працювати з інформацією, створювати та опрацьовувати електронні документи.

При створенні курсу використані принципи, що забезпечують його практичну спрямованість:

 • курс містить тільки ті відомості про програми та технології, які необхідні для виконання широко розповсюджених практичних завдань;
 • структура курсу відповідає логіці освоєння програми з погляду її практичного використання;
 • крім основних відомостей у тексті курсу наводяться 4 види додаткової інформації, важливої для виконання практичних завдань:

Види додаткової інформації

Рада (Порада)

Попередження (Увага)

Примітки (Примітка)

Доповнення (Додаткова інформація)

 • термінологічний словник і модульно-тематична структура курсу забезпечують простоту пошуку потрібної інформації;
 • курс насичений ілюстраціями, які значно полегшують слухачам сприйняття інформації;
 • більш 60-ти роликів демонструють виконання окремих операцій у покроковому режимі й забезпечують динамічність сприйняття інформації;
 • всі теми курсу містять тести для самоперевірки, що акцентують увагу на ключових моментах й сприяють кращому засвоєнню матеріалу курсу;
 • всі теми курсу, вивчення яких повинне супроводжуватися напрацюванням навичок практичної роботи, містять відповідні практичні завдання.

По закінченні курсу слухач повинен пройти підсумкове тестування й виконати практичне завдання (іспит).

Авторський колектив розробників дистанційного курсу

 • Малюкова Інна - керівник проекту
 • Благовірна Світлана
 • Богачков Юрій
 • Валуйський В'ячеслав
 • Гончаренко Михайло
 • Івченко Марина
 • Моспан Катерина
 • Репухова Лариса
 • Русіна Людмила
 • Ханюк Ганна
 • Храпак Віктор
 • Ярмолович Людмила