Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Міжнародні угоди й національне законодавство

у сфері інтелектуальної власності»

ДК «Міжнародні угоди й національне законодавство в сфері інтелектуальної власності» з актуальних проблем охорони інтелектуальної власності в площині євроінтеграційних процесів.

Приймаються заявки на навчання

Розвиток євроінтеграційних процесів в Україні посилює вимоги до виконання законів, норм, правил у різних сферах життєдіяльності українського суспільства. Один з найбільш проблемних у цьому сенсі - питання охорони інтелектуальної власності (ІВ). Про значимість проблеми свідчить і неослабна увага до неї міжнародних спостерігачів, і заяви міжнародних лідерів про економічні й політичні санкції, прийняття яких залежить від рішення країною цього питання.

Загальновідомо: володіння інформацією - половина успіху в рішенні проблеми.

ДК «Міжнародні угоди й національне законодавство в сфері інтелектуальної власності» забезпечує слухачеві вільне володіння проблемою охорони ІВ для наступного використання отриманих знань на практиці.

ДК адресований:

 • студентам технічних, економічних, юридичних спеціальностей для самостійного навчання;
 • університетам і іншим навчальним закладам, для викладання курсу по ІВ;
 • всім, чиї професійні інтереси пов'язані зі створенням, використанням або охороною об'єктів ІВ.

У межах курсу можна буде ознайомитися з міжнародними угодами:

 • з промислової власності,
 • авторського права й суміжних прав.

Зокрема, розглядаються такі міжнародні угоди (адміністрування яких виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності - ВОІВ):

Програмні:

 • Паризька конвенція про охорону промислової власності - (коментар до конвенції й оригінал угоди);
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
 • Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірної мови (Римська конвенція);
 • Найробський договір про охорону олімпійського символу;
 • Мадридська угода про недопущення неправдивих або тих, що вводять в оману, відомостей про походження товарів;
 • Договір про закони про товарні знаки;
 • Договір про патентне право (PLT - Patent Law Treaty);
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм;
 • Брюссельська конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються через супутники;
 • Договір ВОІВ з виконання і фонограм;
 • Договір ВОІВ з авторського права.

Класифікаційні:

 • Страсбургська угода про Міжнародну патентну класифікацію;
 • Ниццка угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
 • Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації промислових зразків.

Реєстраційні:

 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і Протокол до Мадридської угоди;
 • Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків;
 • Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження і їхньої міжнародної реєстрації;
 • Договір про патентну кооперацію;
 • Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.

Буде розглядатися також національне законодавство в сфері ІВ.

Структура й методика ДК забезпечують надійне засвоєння всього обсягу інформації.

Укладач і викладач курсу Пригода Вікторія Володимирівна, викладач НТУУ «КПІ»

e-mail:negoda@udec.ntu-kpi.kiev.ua