Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Основи інтелектуальної власності»

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) пропонує загальний курс «Основи інтелектуальної власності» (DL-101) для використання в режимі дистанційного навчання через Інтернет.

Конвенція Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «Інтелектуальна власність» включає права, які стосуються літературних, художніх і наукових творів, виступів виконавців, фонограм і програм ефірного віщання, винахід у всіх областях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування та торговельних назв і позначень, припинення несумлінної конкуренції, і всіх інших прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній або художній областях. Матеріали курсу передані Україні Всесвітньою академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВА ВОІВ). Переклад з англійської на українську мову виконаний фахівцями Інституту інтелектуальної власності й права при Державному комітеті з інтелектуальній власності України.

Курс побудований по модульному принципі й складається з 11 модулів, кожний з яких присвячений окремій темі в сфері інтелектуальної власності. Інформація представлена як у текстовому варіанті, так і в аудіо-форматі.

Закріпленню вивченого матеріалу сприяє система тестів самоперевірки й автоматичного тестування.

Успішне виконання слухачем заключного тестування дає йому право на одержання сертифіката УІІТО.

У процесі дистанційного навчання слухачеві надається можливість спілкування з консультантом-тьютером курсу в інтерактивному режимі та за допомогою електронного листування.

Програма курсу

Назви тем

Тема 1. Введення в інтелектуальну власність

Тема 2. Авторське право

Тема 3. Суміжні права

Тема 4. Товарні знаки

Тема 5. Географічні вказівки

Тема 6. Промисловий зразок

Тема 7. Патенти (винаходу)

Тема 8. Міжнародні системи реєстрації

Тема 9. Несумлінна конкуренція

Тема 10. Охорона нових сортів рослин

Тема 11. Обговорення й резюме

Викладач-консультант

Пригода Вікторія Володимирівна

negoda@udec.ntu-kpi.kiev.ua