Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Теорія статистики»

Ринкові відносини, формування багатоукладної економіки країни та розвиток різних форм господарювання вимагає відповідного кадрового забезпечення і суттєвих змін у підготовці спеціалістів.

Статистична підготовка є важливою складовою частиною їх методологічної підготовки в галузі якісно-кількісного аналізу масових явищ. Забезпечується вона вивченням курсу "Статистика", який дозволяє оволодіти основними методами статистичного дослідження: статистичне спостереження, зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, статистичний аналіз показників. Використання статистичних методів в управління економікою, як на макро-рівні так і на мікро-рівні, дає змогу створити умови для підвищення ефективності управління на основі вірогідної оцінки стану і можливостей різних сфер діяльності, своєчасного визначення тенденцій, прогнозування їх розвитку і оцінки результатів функціонування ринкових відносин. Це формує у студентів впевненість у фундаментальності економічних наук, чиї закони не можна знехтувати ні в управлінні економікою країни, ні власним бізнесом.

Актуальність статистики зумовлюється її місцем в здійсненні ефективного управління підприємствами та регіонами в цілому. В зв'язку з цим підприємства, установи та організації є важливими об'єктами статистичного дослідження.

Вивчення дисципліни "Статистика" базується на знаннях вищої математики, теорії ймовірностей, економічної теорії, викладення яких передує викладенню статистики. В свою чергу знання з статистики є передумовою вивчення менеджменту, маркетингу, дисциплін фінансового блоку тощо.

Розробник і укладач курсу

к.е.н., доцент Овчарик Роман Юрійович