Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Праця, як свідома діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, є складним і багатогранним явищем, яке відіграє важливу роль як в житті кожної людини, так і в розвитку економіки і суспільства в цілому. Змінюючи у процесі праці навколишнє середовище, люди не тільки пристосовують його до своїх потреб і забезпечують своє існування, а й створюють умови для виникнення нових потреб, соціально-економічного розвитку і прогресу.

Предметом курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є економічні аспекти процесів формування і використання трудових ресурсів на різних рівнях господарювання.

Як об'єкт наукового дослідження, в темах курсу праця розглядається у наступних аспектах:

 • як доцільна, корисна і ефективна діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ і надання послуг;
 • як один з основних чинників життєдіяльності людини і нормального функціонування будь-якого суб'єкту господарювання і всієї економіки;
 • як основа формування і реалізації системи соціально-трудових відносин на різних рівнях господарювання.

Мета вивчення курсу полягає у формуванні у майбутніх фахівців відповідної компетенції щодо економічних трудових категорій і понять, механізму формування і продуктивного використання трудових ресурсів, оплати їх праці, а також, стану і розвитку соціально-трудових відносин. Основними завданнями курсу є набуття студентами вмінь і навичок економічної оцінки процесів, пов'язаних з відтворенням і використанням у виробництві живої праці.

Програма курсу:

 • Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни
 • Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
 • Тема 3. Соціально-трудові відносини як система
 • Тема 4. Соціальне партнерство
 • Тема 5. Ринок праці і його регулювання
 • Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості
 • Тема 7. Організація і нормування праці
 • Тема 8. Продуктивність і ефективність праці
 • Тема 9. Політика доходів і оплата праці
 • Тема 10. Планування праці
 • Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці
 • Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і удосконалення соціально-трудових відносин
 • Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток  соціально-трудових відносин

Укладач та викладач курсу «Економіка праціта соціально-трудові відносини»

Бурська Любов Василівна