Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Інвестування»

Мета дисципліни:

 • формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань в галузі інвестиційної діяльності;
 • засвоєння основних теоретичних положень основ інвестування на різних рівнях управління;
 • опанування необхідними практичними навичками щодо оцінки ефективності інвестиційних рішень.

Програма курсу:

 • Тема 1. Поняття та сутність інвестицій.
 • Тема 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності.
 • Тема 3. Державна політика в інвестиційній сфері.
 • Тема 4. Фінансові інвестиції.
 • Тема 5. Інвестиції у виробничі фонди
 • Тема 6. Інноваційна та інтелектуальні форми інвестицій
 • Тема 7. Іноземне інвестування
 • Тема 8. Джерела фінансування інвестицій
 • Тема 9. Форми фінансування інвестицій
 • Тема 10. Інвестиційні ризики
 • Тема 11. Основи портфельного інвестування

Про авторів

Куриленко Тамара Платонівна

Науковий ступінь, посади:

 • кандидат економічних наук, доцент, завідуюча кафедрою фінансів і банківської справи Київського інституту «Слов'янський університет»

Публікації:

32 публікації з питань ефективності інвестування та капітальних вкладень загальним обсягом понад 50 друкованих аркушів

Дистанційні курси:

 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Інвестування
 • Міжнародне інвестування
 • Інвестиційне проектування