Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Фінансово-правові питання діяльності неурядових організацій в Україні»

Навчальний курс «Фінансово-правові питання діяльності неурядових організацій в Україні» охоплює цілий комплекс питань, пов'язаних із правовим, податковим та бухгалтерським аспектами діяльності українських НУО. Конкретне наповнення курсу здійснене з урахуванням досвіду авторів, які на протязі 2002-2006 рр. провели більше 10 семінарів для головних бухгалтерів НУО та знайомі саме з проблемами, що виникають на практиці.

Створення та реєстрація неприбуткової організації не є наразі великою проблемою, але в подальшій діяльності неприбуткові організації відчувають величезну потребу як в правовій, так і в податково-консалтинговій підтримці. Існуюче в Україні законодавство хоч і наділило організації цього типу узагальнюючою назвою «неприбуткові», але не звільнило їх взагалі від необхідності сплачувати податки (зокрема - податок на прибуток). Замість цього для неприбуткових організацій створена особлива система оподаткування, що передбачає пільги (іноді - досить суттєві), застосування яких, на жаль, не завжди є прозорим і зрозумілим навіть для фахівця. До того ж практично відсутня чітка система бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях.

Автори намагалися дотримуватися такого рівня викладення матеріалу, який, з одного боку, був би достатньо строгим, а з іншого - не заважав би процесу навчання надмірною затеоретизованістю. До того ж, відомості, що не стосуються особливостей, притаманних саме НУО, як правило, не наводяться (скажімо, свідомо не викладаються питання оподаткування та бухгалтерського обліку виплат заробітної плати, в той час як окрема увага приділяється обліку роботи волонтерів).

Курс, що пропонується до вашої уваги, має за мету підвищення загального рівня економічної самостійності та дієздатності українських НУО шляхом надання їх бухгалтерам та/або керівникам обізнаності та впевненості в законодавчо прийнятних методах хазяйнування неприбуткових організацій, веденні бухгалтерського обліку та складання звітності.

Рамки курсу охоплюють наступні теми:

 1. Недержавні (неприбуткові, неурядові) організації. Місце неурядових організацій серед неприбуткових організацій України
 2. Громадські організації та благодійні фонди
 3. Реєстр неприбуткових організацій і ознаки неприбутковості
 4. НУО та податок на прибуток
 5. НУО та податок на додану вартість
 6. Концептуальні засади бухгалтерського обліку неприбуткових організацій
 7. Облікові механізми та фінансова звітність неприбуткових організацій
 8. Загальні основи фінансової звітності в іноземних системах стандартизації
 9. Оцінка діяльності неприбуткової організації

Розробники контенту курсу спеціалісти ГО «Фонду інтенсивних технологій мікроекономіки» (м. Харків)

 • Ключник Олександр
 • Чалий Іван

Розробники дистанційного курсу провідні спеціалісти Українського інституту інформаційних технологій в освіті (м.Київ)

 • Благовірна Світлана
 • Валуйський В'ячеслав
 • Гончаренко Михайло
 • Радченко Володимир
 • Ханюк Анна
 • Ярмолович Людмила