Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Корпоративне навчання

Програми підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів енергетичних підприємств і організацій та спеціалістів-енергетиків промислових підприємств

Центр підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Мінпаливенерго НТУУ «КПІ» як навчальний підрозділ  НМК «Інститут післядипломної освіти» організує та проводить навчання за програмами підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів енергетичних підприємств і організацій та спеціалістів-енергетиків промислових підприємств.

Навчальний процес здійснюють штатні професори, доценти, викладачі НТУУ «КПІ» та інших внз м. Києва, керівники підрозділів і висококваліфіковані спеціалісти Мінпаливенерго України та енергетичних підприємств м. Києва.

Слухачам надається допомога в розселенні в готелях м. Києва. Оплата за проживання здійснюється слухачем готівкою за місцем проживання.

Окрім довгострокових форм підвищення кваліфікації за вказаним нижче планом комплектування груп спеціалістів енергетичного комплексу, надається можливість розширення тематики, а також проведення короткострокових форм навчання: семінарів, семінарів-практикумів, нарад, круглих столів, тощо. Чекаємо на ваші пропозиції.

Тематичні питання і терміни проведення занять навчальних груп у 2011 році наступні:

Шифри навч.груп.

Найменування навчальних груп і головні тематичні питання

Термін навчання

КМ-01

Спеціалісти з контролю металу і діагностики

Контроль металу енергообладнання. Основні нормативні документи.

Вплив умов експлуатації на метал обладнання під час роботи і знаходженні у резерві.

Експлуатаційні пошкодження. Вхідний контроль.

Завдання діагностування. Принципи визначення ресурсу. Методики, що допомагають визначити ресурс.

Коротка характеристика сучасних методів визначення стану металу. Методики,що дозволяють продовжити короткотермінову роботу обладнання з деякими відхиленнями від норм (овальність, товщина, тріщини в трубопроводах і корпусах турбін).

Сучасні методи неруйнівного контролю: акустична емісія, магнітні методи та ін.

Залучення розрахунків на міцність для визначення напруженого стану металу.

Сучасні технології зварювання і термообробки.

17.01-28.01

ВП-01

ВП-10

Спеціалісти з експлуатації та ремонту підстанцій електромереж

Організація експлуатації і ремонту підстанцій.

Електробезпека.

Головні схеми і сучасне обладнання підстанцій.

Експлуатація вакуумного та елегазового електрообладнання.

Очищення і регенерація трансформаторних мастил.

Атмосферне перенапруження і захист від нього.

Діагностика і контроль електроізоляції.

Релейний захист і автоматика електромереж.

17.01-28.01

17.10-28.10

ПОЕ-01

Спеціалісти з експлуатації та ремонту приладів і систем енергообліку

Індукційні та електронні лічильники електроенергії: нормативна база, характеристики, принцип дії, конструкція, особливості роботи, програмування, типи, виробники.

Ремонт і перевірка лічильників: методики, обладнання для перевірки, практичні заняття.

Аналіз варіантів схем включення електролічильників з вимірювальними трансформаторами струму і напруги.

Вимірювальні трансформатори струму і напруги, їх характеристики, вимоги до вторинних ланцюгів обліку.

Програмування багатофункціональних електронних електролічильників.

17.01-28.01

ВТС-02

ВТС-09

Спеціалісти виробничо-технічних служб енергопідприємств

Правила користування електроенергією.

Сучасне електроенергетичне обладнання електричних мереж і підстанцій.

Експлуатація вакуумного та елегазового електрообладнання.

Режими електропостачання.

Технічний стан, експлуатація, діагностика і перспективи розвитку розподільних мереж.

Втрати електроенергії в електричних мережах.

Атмосферне перенапруження і захист від нього.

Аналіз аварій в електричних мережах. Заходи по їх запобіганню і ліквідування їх наслідків.

Технічні засоби контролю електропостачання.

Формування ціноутворення електроенергії.

Діловодство підприємств.

31.01-11.02

12.09-23.09

ДС-02

ЦДС-03

ДС-11

Диспетчери (РЕМ, систем, обленерго)

Сучасне і перспективне обладнання електромереж, прилади контролю витрат електроенергії.

Запобігання аварій в енергомережах. Протиаварійне тренування. Питання оповіщення і організації управління.

Релейний захист і протиаварійна автоматика. Електробезпека.

Атмосферна і технологічна напруга.

Організація диспетчерського управління електричних мереж.

Електронне оформлення диспетчерської документації.

Діагностування аварій, відключень з допомогою телекомунікацій.

Комп'ютерні технології у диспетчерському управлінні.

31.01-11.02

14.03-25.03

31.10-11.11

ВВ-02

ВВ-10

Спеціалісти з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруги обладнання енергопідприємств

Сучасне високовольтне обладнання електричних мереж.

Експлуатація вакуумного та елегазового електрообладнання.

Електроізоляційні матеріали і надійність їх роботи.

Високовольтні вимірювання.

Захист від атмосферних і внутрішніх перенапружень енергетичного обладнання.

Електробезпека.

Діагностика високовольтного обладнання електричних мереж.

31.01-11.02

26.09-07.10

НЗЕ-02

Начальники, заст. начальників і начальники змін електроцехів електростанцій

Сучасне і перспективне електрообладнання ТЕС. Режим роботи ТЕС, діагностика і надійність електричного генератора. Аналіз аварій і відмов.

Режим роботи, діагностика і надійність електричного обладнання для власних потреб. Аналіз аварій і відмов.

Організація диспетчерського управління. Ліквідація аварій.

РЗА енергетичного обладнання.

Атмосферна і технологічна напруга.

Експлуатація, діагностика і ремонт обладнання станцій.

21.02-04.03

ПЛ-02

Спеціалісти з експлуатації та ремонту повітряних ліній

Організація робіт в умовах наведеної напруги.

Сучасне обладнання ПЛ.

Полімерні ізоляційні конструкції.

Втрати електроенергії в електричних мережах.

Атмосферне перенапруження і захист від нього.

Ліквідація аварійних ситуацій в енергомережах.

Інженерна підготовка ремонтних робіт ПЛ.

Діагностування стану електроопор.

21.02-04.03

ЕОС-02

Спеціалісти з експлуатації та ремонту електроенергетичного обладнання станцій

Режими роботи, діагностика і надійність електричного обладнання. Аналіз аварій і відмов.

Експлуатація і ремонт електроенергетичного обладнання.

Захист від внутрішніх перенапружень. РЗА енергетичного обладнання.

Вібродіагностика електричного обладнання.

Електричне обладнання високовольтних підстанцій.

Випробування високовольтного обладнання.

21.02-04.03

РЗА-03

РЗА-10

Спеціалісти з релейного захисту та протиаварійної автоматики

Організація служби РЗА, завдання і перспективи розвитку, діагностика і протиаварійна автоматика.

Система збору і обробки інформації в РЗА. Мікропроцесорна техніка в РЗА.

Релейний захист і автоматика в електричних мережах.

14.03-25.03

17.10-28.10

ЕІО-03

Інспектори енергонагляду обленерго

Організація держенергонагляду.

Технічні засоби контролю електропостачання.

Система оплати реактивної електроенергії. Розрахунки втрат в трансформаторах.

Підвищення якості електроенергії завдяки компенсації реактивної потужності.

Режим електроспоживання.

Прейскурант цін. Тарифи на електричну і теплову енергію.

Енергозбереження.

Основні фактори, які впливають на похибку вимірювального комплексу обліку електроенергії.

Розрахунок тарифів на електричну енергію.

14.03-25.03

ПЕВ-04

ПЕВ-06

Працівники планово-економічних відділів енергопідприємств

Економіка енергопідприємств. Цінні папери.

Концепція функціонування і розвитку оптового ринку електричної енергії України.

Оподаткування підприємств.

Оптова ціна закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ПЕК.

Формування ціноутворення.

Методика формування оптового тарифу на ОРЕ України.

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до вимог П(с)БО. Аудит.

Пристосування бухгалтерського обліку до вимог податкового законодавства.

 

 

28.03-8.04

30.05-10.06

ДА-04

Працівники діловодства і архівів енергопідприємств

Діловодство підприємств.

Обчислювальна техніка і її застосування в діловодстві.

Сучасні операційні системи та програми, які використовуються в діловодстві.

Основні правила роботи відомчих архівів.

28.03-8.04

ТАВ-04

Спеціалісти з експлуатації та ремонту приладів, обладнання теплової автоматики та захисту

Системи регулювання тепловими процесами з використанням ЕОМ.

Технічні засоби систем регулювання та тренажери.

Системи автоматичного регулювання енергоблоків.

28.03-8.04

МКМ-04

Спеціалісти з експлуатації та ремонту міських кабельних мереж

Сучасне і перспективне обладнання електромереж, підстанцій.

Експлуатація і ремонт кабельних мереж.

Диспетчерське управління в кабельних мережах.

Якість електричної енергії та втрати в кабельних мережах.

Електробезпека.

Перевантаження кабельних мереж, наведена напруга.

Релейний захист і автоматика електричних мереж.

11.04-22.04

РМ-04

Спеціалісти з експлуатації та ремонту розподільних мереж

Сучасне електроенергетичне обладнання електричних мереж і підстанцій.

Електробезпека. Технічні засоби контролю електропостачання.

Релейний захист і протиаварійна автоматика.

Захист від атмосферних і внутрішніх перенапруг електроенергетичного обладнання електричних мереж і підстанцій.

Втрати електроенергії в електричних мережах.

Правила користування електроенергією.

Експлуатація і ремонт обладнання електричних мереж.

11.04-22.04

ТМ-04

Спеціалісти з експлуатації та ремонту теплових мереж

Теплові мережі. Їх режим роботи і надійність. Аналіз аварій. Наладка теплових мереж.

Експлуатація.

Діагностика і контроль стану ТМ.

Водно-хімічні режими.

Енергозбереження.

11.04-22.04

ДТМ-04

Диспетчери теплових мереж

Теплові мережі. Їх режим роботи і надійність.

Диспетчерське управління енергопостачанням.

Телеуправління тепловими мережами.

Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії.

Енергозбереження.

11.04-22.04

БЕ-05

Працівники бухгалтерій енергопідприємств

Формування ціноутворення.

Методика формування оптового тарифу на ОРЕ України.

Оптова ціна закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ПЕК.

Оподаткування підприємств.

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до вимог П(с)БО. Аудит.

16.05-27.05

РРС-05

Спеціалісти з реалізації електроенергії та розрахунків з споживачами

Режими постачання електроенергії.

Основи маркетингу в енергетиці.

Тарифи на електропостачання.

Компенсація реактивної потужності в електричних мережах.

Договірна робота. Правила користування електричною енергією.

Рекомендації що до укладання договорів про сумісне використання технологічних мереж основного споживача. Впровадження методики розрахунку плати за сумісне використання технологічних електричних мереж.

Розрахунки за користування електричної енергії.

16.05-27.05

ОТ-05

ОТ-09

Управління базами даних

Теоретичні основи баз даних.

Мова SQL. Робота у середовищі серверу SQL 2005.

Робота у середовищі Ассеss 2007.

16.05-27.05

12.09-23.09

НКТ-06

Начальники, заступники начальників цехів, начальники змін КТЦ ТЕС

Сучасні котельні установки, їх конструкції, характерні аварії і надійність.

Діагностика сучасного котельного обладнання.

Експлуатація та налагодження котельного обладнання.

Підготовка води і ВХР сучасного обладнання ТЕС.

Сучасні паротурбінні установки, їх конструкції, експлуатація, характерні аварії, надійність, діагностика.

Регулювання та налагодження турбінного обладнання.

Організація диспетчерського управління.

30.05-10.06

МЕБ-06

Спеціалісти з експлуатації енергоблоків КТЦ ТЕС

Сучасні котельні установки, їх конструкції, характерні аварії і надійність.

Діагностика.

Експлуатація і налагодження котельних установок.

Сучасні паротурбінні установки, їх експлуатація, характерні аварії, конструкції, надійність. Діагностика.

Вібрація парових турбін.

Налагодження турбінного обладнання.

30.05-10.06

ОТ-06

Адміністрування комп'ютерних мереж

Архітектура комп'ютерних мереж.

Локальні комп'ютерні мережі.

Встановлення та експлуатація однорангової мережі Mikrosoft Networks.

Адміністрування мережі Windows NT.

Адміністрування мережі Novell NetWare.

Організація корпоративного Іnternet серверу на базі FreeBSD UNIX.

30.05-10.06

ХЦВ-09

Спеціалісти хімцехів і лабораторій ТЕС, АЕС, енергопостачальних компаній (водопідготовка і водно-хімічні режими)

Організація і нові методи хімічного контролю на ТЕС. Сучасні норми правил технічної експлуатації.

Сучасні паротурбінні установки: особливості, надійність, діагностика.

Сучасні котельні установки: особливості експлуатації, характерні аварії, надійність, діагностика. Хімічне очищення і консервація обладнання.

Підготовка води і водно-хімічні режими тепломеханічного обладнання.

Нові матеріали і технології водопідготовки.

Автоматизація водно-хімічного режиму ТЕС. Сучасні системи автоматизації управління з використанням ЕОМ.

Безвідходна технологія обезсолювання та пом'якшення води.

12.09-23.09

РЗЕ-10

Спеціалісти відділів розподілу і контролю електроенергії

Баланс розподілу і споживання електроенергії, звітна документація.

Управління режимами електропостачання.

Ціноутворення в енергетиці.

Автоматизація планування, контролю і звітності з електропостачання.

Розрахунок, аналіз, прогнозування та керування електроспоживанням та платежами за електроенергію.

Договірна робота.

Врегулювання взаємовідносин між постачальниками електричної енергії, основними споживачами та субспоживачами.

Основи маркетингу в енергетиці. Тарифи на електропостачання.

Компенсація реактивної потужності.

26.09-07.10

АСОЕ-11

Спеціалісти з автоматизованих систем обліку електроенергії

Принципи побудови автоматизованих систем обліку електроенергії (АСОЕ).

Класифікація АСОЕ, основні структури та особливості.

Електронні лічильники, їх характеристики, функціональні можливості, комунікаційні інтерфейси, протоколи обміну з зовнішніми пристроями, особливості застосування в АСОЕ.

Апаратні засоби АСОЕ для збирання та обробки результатів вимірювань з електронних лічильників.

Прилади вимірювальної техніки, внесені до Державного реєстру України. Інтелектуальні прилади обліку електричної енергії, їх характеристики, функціональні можливості, особливості їх застосування в АСОЕ.

31.10-11.11

РТО-11

Спеціалісти з ремонту теплоенергетичного обладнання

Організація планування і прогресивні методи ремонту теплоенергетичного обладнання.

Сучасне теплоенергетичне обладнання, його експлуатація, характерні аварії, надійність, діагностика.

Технологія ремонту парових турбін, котельних установок і допоміжного обладнання.

Контроль металу в паротурбінних установках.

21.11-02.12

ОНС-11

Спеціалісти з охорони навколишнього середовища

Сучасні проблеми екології енергетики та шляхи їх вирішення.

Нормативні документи.

Охорона атмосферного повітря. Охорона водних ресурсів.

Відходи виробництва та їх утилізація.

Економічні аспекти природоохоронної діяльності.

Державний облік у галузі охорони водних ресурсів, повітря. Збір компонентів забруднення навколишнього природного середовища.

21.11-02.12

ХЦ-12

Спеціалісти хімцехів і лабораторій ТЕС, АЕС, енергопостачальних компаній (паливо та мастила)

Енергетичні мастила. Класифікація, сучасні вимоги, склад, властивості.

Трансформаторні мастила. Характеристики, експлуатаційні вимоги, проведення аналізів. Особливості маслосистем турбінного устаткування.

Паливо. Класифікація, склад, властивості, сучасні вимоги. Характеристики, проведення аналізів.

05.12-16.12

МС-12

Спеціалісти метрологічних служб

Організація роботи метрологічних служб. Основи метрології і стандартизації.

Метрологічний нагляд і відомчий контроль за засобами вимірювань.

Засоби і методи перевірки електронних приладів. Переградуювання шкал. Ремонт електронних приладів. Засоби одержання інформації (датчики і вторинні прилади).

Прилади для електричних вимірювань.

05.12-16.12

Умови навчання

Форма навчання

Форма навчання - денна, з відривом від виробництва

Строк навчання

Строк навчання 78 академічних годин.
Тривалість перебування у відрядженні в період навчання:
12 календарних днів, з них 11 - робочих (з одним вихідним днем в неділю).

Місце навчання

Навчання проводиться в аудиторіях і лабораторіях КПІ, лабораторіях і навчальних базах «Київенерго», на енергопідприємствах м. Києва та Київської області

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

Заявки приймаються листами, або за факсами:  (044) 406-86-08; (044) 406-86-09; (з 8.00 до 16.30).
Договір надсилається за адресою, що вказана в заявці.
Оплата навчання здійснюється в безготівковому порядку:
Одержувач: НТУУ «КПІ»
Код за ЄДРПОУ: 02070921
Банк одержувача: ГУДКУ м. Києва
Код банку: 820019
Рахунок: 31252272210141
Призначення платежу: Оплата за послуги з підвищення кваліфікації, договір №  від (дата), акт №  від (дата) НТУУ «КПІ» КПКВ - 2201430, б/н 540.

Початок занять

Згідно з вказаним планом

КОНТАКТИ

Адреса: 03056, м.  Київ, пр. Перемоги, 37, корпус № 5 НТУУ «КПІ», ауд. 220.
тел./факс.(044) 406-86-08;
тел./факс.(044) 406-86-09;
тел.(044) 454-92-16