Інформаційний лист
Про підвищення кваліфікації з англійської мови
в НМК «ІПО» в 2020-2021 н.р.

На виконання наказу ректора від 06.06.2013 №1-188 та розпорядження 5-67 від 27.04.2016 з метою підготовки науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського до викладання навчальних дисциплін іноземним студентам англійською мовою НМК «ІПО» продовжує навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з англійської мови (рівень B1-B2).

На виконання Наказу ректора КПІ імені Ігоря Сікорського № 7-148 від 21.08.2020 «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року» на період його дії навчання буде здійснюватися за дистанційною формою

Навчання буде проводитись за двома варіантами:

 • за замовленням та за рахунок факультетів/ інститутів;
 • за власний рахунок слухачів.

Варіант І:

Навчання за замовленням факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Оплату за навчання своїх науково-педагогічних працівників здійснюють факультети/інститути).

Групи формуються з урахуванням навчальної спеціалізації викладачів та навчаються за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)» , що  призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.
(За замовленням факультетів може здійснюватися навчання за іншими рівнями володіння англійської мови)

Обсяг програми – 108 академічних годин. Термін навчання – 4-5 місяців (в залежності від розкладу). Чисельність навчальної групи – від 10 осіб. Вартість навчання 1 слухача – 3500 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти НМК «ІПО» не видає.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов’язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів, що зазначені в заявці факультету, на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою;
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3) або вільними ресурсами Інтернету;

Порядок зарахування на навчання

 • декани факультетів /директори інститутів надають в НМК «ІПО» заявки на навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)». Заявка включає список науково-педагогічних працівників та координати відповідальної особи від факультету/інституту (Додаток 1);
 • відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО» проводить попереднє тестування потенційних слухачів, за результатами якого формує навчальні групи;
 • НМК «ІПО» та факультети/інститути укладають договори про навчання науково-педагогічних працівників.

Термін подачі заявок: до 16 жовтня 2020 р.

Контактна особа (з питань навчання за замовленням факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорськьго та інших організацій):

Корчевна Лариса Володимирівна

Тел.. (044) 204-81-63,       e-mail: lkorchevna@gmail.com

Варіант ІІ:

Навчання за власним бажанням науково-педагогічних працівників.

(Оплату за навчання слухачі здійснюють самостійно).

Групи формуються за фактично наданими заявками. Навчальна програма «Англійська мова просунутого рівня В2» призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми – 108 академічних годин. Термін навчання – 4-5 місяців (в залежності від розкладу). Чисельність навчальної групи – від 10 осіб. Вартість навчання 1 слухача – 3500 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти НМК «ІПО» не видає.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов’язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3) або вільними ресурсами Інтернету.

Порядок зарахування на навчання:

бажаючі навчатися за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2»:

 • заповнюють особисту заявку (Додаток 2) та надсилають її у відділ підвищення кваліфікації НМК “ІПО” за e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com;
 • проходять тестування (проводить відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО» після отримання необхідної для формування групи кількості заявок );
 • після проходження тестування (у разі підтвердження необхідного рівня володіння англійською мовою),  укладають договір з НМК «ІПО» про навчання та здійснити оплату.

Термін подачі заявок: до 16 жовтня 2020 р.

Інформуємо, що цей Інформаційний лист розміщується також на сайті НМК «ІПО» http://ipo.kpi.ua в розділі «Підвищення кваліфікації з англійської мови».

З питаннями можна звертатися за e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com або за телефоном: (044) 204-99-63.

Адреса відділу підвищення кваліфікації НМК «ІПО» ім. Ігоря Сікорського:

м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1.

Онлайн-заявка

Координатори навчання

Логінова Світлана Володимирівна:
e-mail: lana@ipo.kpi.ua
Гущіна Людмила Олексіївна:
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна:

e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

(044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1

Як нас знайти