Інформаційний лист
щодо підвищення кваліфікації з англійської мови
в Інституті післядипломної освіти в 2022-2023 н.р.

На виконання наказу ректора від 06.06.2013 №1-188 та розпорядження 5-67 від 27.04.2016 з метою підготовки науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського до викладання навчальних дисциплін іноземним студентам англійською мовою Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІПО) у 2022-2023 н.р. продовжує навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (НПП) з англійської мови (рівень B1-B2).

Навчання здійснюється за двома варіантами:

 • за замовленням та за рахунок факультетів/ інститутів;
 • за власний рахунок слухачів.

Варіант І:

Навчання за замовленням факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Оплату за навчання своїх науково-педагогічних працівників здійснюють факультети/інститути).

Групи формуються з урахуванням навчальної спеціалізації факультетів/ інститутів та навчаються за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)». Програма адресована слухачам  які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.
(За замовленням факультетів може здійснюватися навчання за іншими рівнями володіння англійської мови)

Обсяг програми – 108 академічних годин. Термін навчання – 4-5 місяців (в залежності від розкладу). Чисельність навчальної групи – від 10 осіб. Вартість навчання 1 слухача – 3850 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти ІПО не видає.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов’язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів, що зазначені в заявці факультету, на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою;
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 2) або вільними ресурсами Інтернету;

Порядок зарахування на навчання

 • декани факультетів /директори інститутів надають ІПО заявки на навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)». Заявка включає список науково-педагогічних працівників та координати відповідальної особи від факультету/інституту (Додаток 1);
 • відділ підвищення кваліфікації ІПО проводить попереднє тестування потенційних слухачів, за результатами якого формує навчальні групи;
 • ІПО та факультети/інститути укладають договори про навчання науково-педагогічних працівників.

Контактна особа (тільки з навчання за замовленням факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорськьго та інших організацій):

Корчевна Лариса Володимирівна

Тел.. (044) 204-81-63,       e-mail: lkorchevna@gmail.com

Варіант ІІ:

Навчання за власним бажанням науково-педагогічних працівників.

(Оплату за навчання слухачі здійснюють самостійно).

Групи формуються за фактично наданими заявками. Навчальна програма «Англійська мова просунутого рівня В2» адресована слухачам, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми – 108 академічних годин. Термін навчання – 4-5 місяців (в залежності від розкладу). Чисельність навчальної групи – від 10 осіб. Вартість навчання 1 слухача – 3850 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти ІПО не видає.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов’язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 2) або вільними ресурсами Інтернету.

Порядок зарахування на навчання:

бажаючі навчатися за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2»:

 • заповнюють он-лайн заявку на сайті ІПО http://ipo.kpi.ua в розділі «Підвищення кваліфікації з англійської мови»;
 • проходять тестування (проводить відділ підвищення кваліфікації ІПО після отримання необхідної для формування групи кількості заявок );
 • після проходження тестування (у разі підтвердження необхідного рівня володіння англійською мовою),  укладають договір з ІПО про навчання та здійснити оплату.

Інформуємо, що цей Інформаційний лист розміщується також на сайті ІПО http://ipo.kpi.ua в розділі «Підвищення кваліфікації з англійської мови».

З питаннями можна звертатися 

e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com 

або за телефоном: (044) 204-99-63.

Адреса відділу підвищення кваліфікації ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського:

м. Київ, проспект Берестейський 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1.

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Тел. (044) 204-99-63,
(044) 204-99-65 

Як нас знайти